WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Wmo

Wat is de Wmo
De Wmo is voor personen die hulp nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De noodzaak van deze hulp komt door een geestelijke of lichaamlijke beperking of het zich bevinden in een sociaal kwetsbare situatie. De Wmo is ook voor ondersteuning van de ‘verzorgers’ van bovenomschreven personen.
Waarom is er de Wmo
De regering verwacht dat gemeenten via de Wmo de zorg flexibel kunnen verstrekken en een grotere inzet van mantelzorgers en vrijwilligers kunnen realiseren. De verwachting is dat de kosten voor de AWBZ zo worden teruggedrongen. Deze kostenbesparing verwacht de regering te kunnen realiseren door de gemeente een budget te geven voor de uitvoering van de Wmo. Eventuele tekorten zullen door de gemeente zelf gedragen moeten worden.
Voor wie is de Wmo
De Wmo is voor personen die hulp nodig hebben om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. De noodzaak van deze hulp komt door een geestelijke of lichaamlijke beperking of het zich bevinden in een sociaal kwetsbare situatie. De Wmo is ook voor ondersteuning van de ‘verzorgers’ van bovenomschreven personen.