WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Signaleringsformulier

 

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal is er voor u

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal adviseert de gemeente Leudal over het te voeren WMO-beleid. Zij doet dit namens de burgers van Leudal. Daarom is het van belang dat de Adviesraad Sociaal Domein Leudal van uw wensen, idee├źn en knelpunten t.a.v. de WMO op de hoogte is.
De Adviesraad Sociaal Domein Leudal maakt gebruik van een signaleringsformulier. Dit is bedoeld om problemen en klachten te signaleren.

Waarvoor is dit formulier te gebruiken?
Om problemen op het gebied van de WMO te laten weten aan de Adviesraad Sociaal Domein Leudal. Zo kunnen wij van verschillende kanten horen wat voor problemen er spelen op het brede terrein van de WMO. Het kan gaan over vervoer, te lang duren voordat er een indicatie wordt afgegeven, de uitvoering van diverse regelingen op gebied van huishoudelijke zorg en meer.

Hoe het formulier gebruiken?
U kunt het signaleringsformulier downloaden en ingevuld elektronisch terugsturen naar dit E-mail adres signaleringsformulier.
U kunt het formulier ook downloaden (of laten doen), invullen en opsturen naar het adres wat onderaan het signaleringsformulier vermeld staat (geen postzegel nodig).

Wat moet u invullen?
De klacht of gebeurtenis zo goed mogelijk opschrijven, bijvoorbeeld op dag (datum, eventueel tijd) heb ik taxibedrijf Pietersen (bijvoorbeeld) gebeld en gevraagd om op het tijdstip xx uur, op een bepaald adres (straat, plaats) mij (of iemand anders) (naam opgeven) op te halen en ze zijn niet gekomen, te laat gekomen, op verkeerde adres gekomen.
Vul het formulier zo goed mogelijk in.

Wat gebeurt er mee?
De Adviesraad Sociaal Domein Leudal bekijkt of het een urgente klacht is, een veel voorkomende klacht is, of het een klacht is die veel meer moet optreden, maar niet gemeld wordt. Zij kan dan de gemeente of een andere instantie hierover aanspreken en vragen om een tijdelijke of een structurele oplossing. Het kan uitmonden in een (ongevraagd) advies aan de gemeente Leudal.

Als u uw naam en contactgegevens noteert krijgt u als indiener van het formulier bericht hoe wij aan de slag zijn gegaan met uw melding. Het mag ook anoniem.

Dank voor uw moeite, wij kunnen namelijk als Adviesraad Sociaal Domein Leudal ons werk niet doen zonder uw meldingen.

Adviesraad Sociaal Domein Leudal