WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Home-page

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal is een officieel adviesorgaan dat is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal.

In de Adviesraad Sociaal Domein Leudal zitten vertegenwoordigers van de in de gemeente Leudal actief zijnde zelforganisaties van cliënten en patiënten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

De Adviesraad Sociaal Domein Leudal wordt ondersteund door de Wmo-klankbordgroep.

 

Deze website heeft als doelstelling:
  • Informatieverstrekking betreffende de stand van zaken en ontwikkelingen van de Wmo in de gemeente Leudal.