WmoRaadLeudal Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning Leudal

 

Home-page

De Wmo-raad is een officieel adviesorgaan dat is ingesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leudal.

In de Wmo-raad zitten vertegenwoordigers van de in de gemeente Leudal actief zijnde zelforganisaties van cliënten en patiënten op het gebied van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

De Wmo-raad wordt ondersteund door de Wmo-klankbordgroep.

 

Deze website heeft als doelstelling:
  • Informatieverstrekking betreffende de stand van zaken en ontwikkelingen van de Wmo in de gemeente Leudal.